Pferde im Training


AREON

geb. 2019

v. Areion - Arabella

Besitzer: Frau M. HallerNIGHT STAR

geb. 2019

v. Areion - Najinskaja

Besitzer: Frau M. HallerSUZANNE

geb. 2019

v. Highland Reel - Suzanita

Besitzer: M. und Ph. v. LoeperFoto: imago.de
Foto: imago.de

ARIBEAU

geb. 2018

v. Areion - Arabella

Besitzer: Frau M. HallerNORTHERN LOVE

geb. 2018

v. Areion - Nadischa

Besitzer: Frau M. HallerPAREIAS PRINZ (IRE)

geb. 2018

v. Fast Company - Pareia

Besitzer: Frau M. HallerBAGHIRA´S FANTASY

geb. 2018

v. Flamingo Fantasy - Beirut

Besitzer: G. MastalkaANJULI

geb. 2018

v. Maxios - Alamance

Besitzer: Frau A. MuntwylerNOBLE HENRY

geb. 2018

v. Arrigo - Naos

Besitzer: Frau A. MuntwylerVESPASIA

geb. 2018

v. Lucky Lion - Vassilia

Besitzer: Stall VulpeculaNIGHT RUNNER

geb. 2018

v. Areion - Najinskaja

Besitzer: Stall WevlinghovenNIGHT LIGHT

geb. 2017

v. Areion - Najinskaja

Besitzer: Frau M. HallerFoto: Galopp-Online
Foto: Galopp-Online

NAVRATILOVA

geb. 2017

v. Morpheus - High Vintage

Besitzer: M. und Ph. von LoeperFoto: Marc Rühl
Foto: Marc Rühl

MANSOUR

geb. 2017

v. Tai Chi - Magic Tilla

Besitzer: Frau A. MuntwylerDEAR PRUDENCE

geb. 2017

v. Camacho - Spanish Pride

Besitzer: J. SchmidtKEEPITASASECRET

geb. 2017

v. Polish Vulcano - Keyana

Besitzer: Stall WevlinghovenFREYTAG

geb. 2017

v. Santiago - Freya

Besitzer: Stall WevlinghovenFoto: Marc Rühl
Foto: Marc Rühl

BE MY BEST

geb. 2014

v. Areion - Best Tune

Besitzer: J. Schmidt und A. SeegersFoto: Beatrice Ehlert
Foto: Beatrice Ehlert

BIRTHDAY PRINCE

geb. 2008

v. Areion - Birthday Spectrum

Besitzer: Frau M. Haller